Archive | 5. september 2014

Noen mennesker er bare søppel

«I tre år har vi jobbet med å få bort dynge, avfall og miljøgifter, så kommer det nødboliger». Sitat Hans Tangen. Horten kommune vil etter alt å dømme bygge seks nødboliger på Bromsjordet og som vanlig kommer det klager fra de etablerte når fattige mennesker blir bosatt i nærheten av dem, eller forstyrrer dem på […]

Les mer

Bloggen er laget av Lykke Media