Noen mennesker er bare søppel

soppel-avfall-mennesker«I tre år har vi jobbet med å få bort dynge, avfall og miljøgifter, så kommer det nødboliger».
Sitat Hans Tangen.

Horten kommune vil etter alt å dømme bygge seks nødboliger på Bromsjordet og som vanlig kommer det klager fra de etablerte når fattige mennesker blir bosatt i nærheten av dem, eller forstyrrer dem på annen måte. Og det kan jo til tider være forståelig, det er desverre ikke alltid at nødstilte skaper hygge i nabolaget. Men andre ganger er det en berikelse å få nye naboer. Det vet man ikke på forhånd.

Denne gangen er det Hans Tangen, styreleder for Indre havneby, som er på banen. Han er redd for at nødboligene vil ødelegge for utviklingen av Indre havneby. Og han har en ganske rå innfallsvinkel når det gjelder å spå hvordan de nye beboerne blir.

Gjengangeren refererer i dag fra et møte mellom de private interessene i Indre havneby og kommunen; «I tre år har vi jobbet med å få bort dynge, avfall og miljøgifter, så kommer det nødboliger» sier Hans Tangen, og legger til at det er veldig uheldig for jobben de står foran.

Ja, nødstilte karakteriseres ofte som søppel og avfall. Og slik er det over alt. De etablerte vil ofte ikke ha fattigelementer inn i sonen sin. Men de nødstilte må altså bo et sted de også.

Men den gamle visa går slik: «Men bare ikke her!!!»

En kommentar til Noen mennesker er bare søppel

  1. syster 14. september 2014 , 01:44 #

    Godt skrevet.

Legg igjen en kommentar

Bloggen er laget av Lykke Media